Ponyhof Leiting
Thomas Leiting
Alte Bundesstraße 3
46419 Isselburg
Tel.: 0049 (0) 28 73 - 757
Email: info@ponyhof-leiting.de


Bankverbindung:

Thomas Leiting
IBAN : DE32428600030274601703
BIC : GENODEM1BOHUnsere AGB

Impressum

Thomas Leiting
Ponyhof Leiting
Alte Bundesstr. 3
46419 Isselburg
Telefon: 028 73 - 757
E-Mail: info@ponyhof-leiting.de

Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §27a Umsatzsteuergesetz:
DE304 709 705

Disclaimer / juridische informatie
§ 1 beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. De aanbieder garandeert echter niet de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen die met naam zijn geïdentificeerd, weerspiegelen de mening van de respectieve auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Alleen al het gebruik van de website van de provider creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de provider.

§ 2 externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke operators. Toen de externe links voor het eerst werden gelinkt, controleerde de provider de inhoud van derden om te bepalen of er wettelijke schendingen waren. Er waren destijds geen wetsovertredingen. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en op de inhoud van de gelinkte pagina's. Het instellen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de referentie of link overneemt. Een permanente controle van de externe links is voor de aanbieder niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Met kennis van wetsovertredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

§ 3 auteursrechten en aanvullende rechten
De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en de aanvullende auteurswet. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door de Duitse copyright- en aanvullende copyrightwetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de desbetreffende rechthebbende vereist. Dit geldt met name voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of distributie van individuele inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan ​​en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.
De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde leden, wordt dit nadrukkelijk op de daarvoor bestemde plaats aangegeven. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden van toepassing in elk afzonderlijk geval.

Quelle: Impressum erstellt mit Impressum-recht.deGegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie


De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door deze aan ons mee te delen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer u onze website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u deze website betreedt.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de afkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van je persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. En u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat.


2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan v. een. zijn IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hostingprovider wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (artikel 6, lid 1, lit. 1 lit. f GDPR).

Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover nodig om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van gegevensbescherming te garanderen, hebben we met onze host een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen.


3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy


De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kunnen vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:


Thomas Leiting
Ponyhof Leiting
Alte Bundesstr. 3
46419 Isselburg

Telefon: 028 73 – 757
E-Mail: info@ponyhof-leiting.de


De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen e.d.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.


Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en directe reclame (art. 21 AVG)


WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, U HEEFT OP ELK MOMENT RECHT OM DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE REDENEN OM REDENEN VOOR UW SPECIALE SITUATIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFIELEN OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS GENOEMD UIT DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U ONDERWERPT, ZULLEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MINDER VERWERKEN, OMDAT WE VERPLICHTE BESCHERMDE REDENEN KUNNEN GEVEN VOOR DE VERWERKING DIE VAN UW BELANG, RECHTEN EN AFWIJZING VAN IMPRESSIE ZIJN. (TEGENSTAND ONDER ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT ZIJN VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE TE BEWERPEN PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING, VOOR zover HET VERBONDEN IS MET EEN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U ER bezwaar tegen heeft, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (VERPLICHTING ONDER ARTIKEL 21, LID 2, AVG).


Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke middelen onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een algemeen, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze pagina SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.


Recht op beperking van verwerking


U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / is gebeurd, kunt u in plaats van de verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.

Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.

Als u een bezwaar heeft ingediend in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG, moeten u en onze belangen worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen dan de rechten, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.


4. Gegevensverzameling op deze website

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijdstip van het serververzoek
• IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.


Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, lit. AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.


Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, lit. AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.


Stand 2020 - Quelle: eRecht24
Ponyhof Leiting 46419 Isselburg Tel.: 02873 /757 Email: info@ponyhof-leiting.de